Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia biblioteki

Biblioteka Publiczna w Słubicach jest najstarszą placówką kultury w Słubicach, można powiedzieć, że jest niemal rówieśnicą miasta. Rozpoczęła działalność w 1946r., chociaż dostępne dokumenty mówią, że już w grudniu 1945 roku zaczęto zbierać dla potrzeb biblioteki książki. Były to dary pierwszych osadników. W maju 1946r. księgozbiór liczył 284 tomy, a biblioteka mieściła się przy ul. Mickiewicza na I piętrze Domu Społecznego. W ciągu pierwszych dwóch lat działalności placówki księgozbiór osiągnął liczbę 2.727 woluminów. Należy tu nadmienić, że bardzo poważnie traktowano w Polsce powojennej sprawy bibliotekarstwa. Już 31 stycznia 1946r. Rada Ministrów uchwaliła "Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi". Dokument wprowadził nowe, demokratyczne zasady uspołeczniania książki i uznawał bibliotekę jako jeden z istotnych elementów systemu oświaty i upowszechniania kultury. Ustanowiona została ogólnokrajowa sieć bibliotek publicznych z obowiązkiem ich zakładania.

Realizując postanowienia Dekretu mieliśmy w pewnym momencie w Słubicach trzy biblioteki publiczne: miejską, powiatową i gminną. Doprowadziło to do znaczących zmian. Biblioteki gminne, w tym również słubicka, zostały przeniesione na teren wiejski (nasza biblioteka do Kunowic), a miejskie i powiatowe połączono. W 1955 r. działała Powiatowa i Miejska Biblioteka, która mieściła się w dwóch lokalach, tj. przy ul. Mickiewicza była wypożyczalnia, a przy Pl. Przyjaźni prowadzono pozostałe usługi. Wraz ze zmianami administracyjnymi i likwidacją powiatów nasza biblioteka stała się placówką miasta i gminy, a dwa lata później znowu przejęła zadania powiatowe.

Trudna sytuacja lokalowa poprawiła się po przeniesieniu biblioteki w 1959 r. do lokalu przy ul. Chopina, gdzie biblioteka mieściła się przez 16 lat. W 1970 roku rozpoczęła się budowa nowej siedziby dla biblioteki przy ul. Jedności Robotniczej 18, usytuowanej przy moście granicznym. Do nowego, pięknego budynku biblioteka przeniosła się w roku 1975, w którym mieści się do dzisiaj.

Od 1996 roku Biblioteka jest "biblioteką bez barier", świadczy o tym fakt zlikwidowania barier architektonicznych (podjazd dla niepełnosprawnych, swobodny dostęp do regałów z księgozbiorem, itp.) oraz ogólna dostępność zasobów biblioteki dla wszystkich użytkowników, również czytelników niemieckich.

 

 

Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00 ÷ 17.00

wtorek 9.00 ÷ 17.00

środa 9.00 ÷ 17.00

czwartek 9.00 ÷ 17.00

piatek 9.00 ÷ 17.00

sobota nieczynne

Zegar

Imieniny