Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DZIAŁ REGIONALNY

 

Kluczowe pojęcie dla regionalizmu tzw. mała ojczyzna - to daleko posunięta identyfikacja człowieka z obszarem, na którym żyje - z miejscowością, gminą, regionem. W naszej świadomości określenie mała ojczyzna funkcjonuje w odniesieniu do Słubic, Powiatu Słubickiego i całej Ziemi Lubuskiej. Znaczy tyle co poszanowanie tradycji i wartości kulturowych tego regionu- zachowanie wszystkiego, co odrębne, specyficzne i niepowtarzalne dla lokalnej społeczności.

Instytucjami, którym przypisano zadanie gromadzenia dokumentacji i pełnienia funkcji ośrodków wiedzy o regionie, są niewątpliwie biblioteki. Zgodnie z przyświecającą im misją, biblioteki publiczne powinny dążyć do zachowania dziedzictwa narodowego, do zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, a szczególnie społeczności zamieszkującej teren ich oddziaływania. Dlatego tak ważnym aspektem działalności bibliotek jest pozyskiwanie publikacji o treści regionalnej, a za ich pośrednictwem popularyzowanie wiedzy o własnym regionie i jego mieszkańcach.

Biblioteka słubicka, która od momentu utworzenia powiatu pełni zadania biblioteki powiatowej, przyjęła za swoje naczelne zadanie utworzenie prężnego centrum informacyjnego, którego ważnym elementem byłby wyodrębniony dział regionalny.

Uroczyste otwarcie działu regionalnego w BPMiG w Słubicach miało miejsce 01.08.2001 r. W dwóch dużych pomieszczeniach zgromadzono dosyć pokaźny zbiór dokumentów związanych ze Słubicami i Powiatem Słubickim. Powstał przede wszystkim w odpowiedzi na wciąż rosnące zainteresowaniem naszych czytelników tradycją i historią Ziemi Lubuskiej, Brandenburgii, Frankfurtu, bibliotek lubuskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, a także Unii Europejskiej i inne. Nie brakuje również miejsca na literaturę regionalną i wystawy poświęcone tematyce lubuskiej.

Gromadzimy wszelkie informacje, dokumenty,literaturę i prasę związane z powiatem słubickim i Brandenburgią, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu.

Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00 ÷ 17.00

wtorek 9.00 ÷ 17.00

środa 9.00 ÷ 17.00

czwartek 9.00 ÷ 17.00

piatek 9.00 ÷ 17.00

sobota nieczynne

Zegar

Imieniny