Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Informacje dotyczące danych osobowych
(art.37ust.7 RODO, art.10 ustawy o ochronie danych osobowych)


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach, ul. Jedności Robotniczej 18, 69-100 Słubice
Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: iod@biblioteka.slubice.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Słubicach, w szczególności:
1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:
- na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:
- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,
- działaniami związanymi ze statutem BPMiG (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
* wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania bądź ustania celu przetwarzania danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
- prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).



*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00 ÷ 17.00

wtorek 9.00 ÷ 17.00

środa 9.00 ÷ 17.00

czwartek 9.00 ÷ 17.00

piatek 9.00 ÷ 17.00

sobota nieczynne

Zegar

Imieniny