Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jak się zapisać?

Należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem

  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego a także podanie numeru PESEL dziecka,
  • obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,
  • od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami powiatu słubickiego biblioteka pobiera jednorazowo kaucję zwrotną w wysokości 30 zł. Po upływie 2 lat, nie odebrana kaucja staje się własnością biblioteki.

 Zapoznać się z Regulaminem biblioteki

  • złożyć czytelny  podpis na karcie zobowiązań, który jest potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu,
  • zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują  rodzice lub opiekunowie prawni.

 Odebrać i podpisać Kartę Czytelnika

  • koszt karty wynosi dla osoby dorosłej 3,00 zł, dla osoby niepełnoletniej 2,00 zł.,
  • w przypadku zagubienia karty opłata za nową wynosi 5,00 zł.,
  • czytelnik posługuje się kartą przy każdej wizycie w bibliotece oraz przy logowaniu na swoje konto przez Internet.

Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00 ÷ 17.00

wtorek 9.00 ÷ 17.00

środa 9.00 ÷ 17.00

czwartek 9.00 ÷ 17.00

piatek 9.00 ÷ 17.00

sobota nieczynne

Zegar

Imieniny