Biblioteki w powiecie

Powiat funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. Został utworzony w wyniku dokonanej reformy administracyjnej kraju. W jego skład wchodzą gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice. Stolicą powiatu jest miasto Słubice. W powiecie słubickim funkcjonuje 5 bibliotek publicznych oraz 8 filii bibliotecznych.
Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Słubice wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Słubickiego, zawartego 30 grudnia 2015 r., Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej.