Dyrektor - Agnieszka Mińska

Główna Księgowa - Katarzyna Czerepok

Instruktor powiatowy - Renata Bac-Bohuszko

Oddział dla dorosłych - Mirosława Dziurda / Małgorzata Dobosz

Oddział dziecięcy - Anna Łysiak / Magdalena Kondarewicz / Renata Bac- Bohuszko

Filia w Kunowicach - Magdalena Kondarewicz