Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice

 • 69-100 Słubice, ul. Jedności Robotniczej 18
 • tel./fax: 95 758 23 72
 • Rok zał. 1946; pow. – 1.150 m2
 • Dyrektor: Agnieszka Mińska
 • Czynna: poniedziałek - piątek 10.00 – 18.00, sobota  09.00 – 15.00

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

 • Czytelnia książek i czasopism
 • Kącik internetowy
 • Zbiory specjalne: książki „ŁATWE W CZYTANIU”
 • Kierunek gromadzenia zbiorów: literatura dla dzieci
 • Usługi biblioteczne: udostępnianie na zewnątrz, informacja bibliograficzna, biblioteczna i rzeczowa
 • Inne: odbitki kserograficzne z własnych materiałów
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe: konkursy plastyczne i wiedzy, lekcje biblioteczne, prelekcje, wieczory literackie

ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

 • Czytelnia książek i czasopism
 • Czytelnia internetowa
 • Zbiory specjalne: audiobooki
 • Kierunek gromadzenia zbiorów: literatura piękna dla dorosłych i niebeletrystyczna, regionalia
 • Usługi biblioteczne: udostępnianie na zewnątrz, informacja bibliograficzna, o rejonie, biblioteczna i rzeczowa, inne: kserograficzne
 • Spotkania autorskie, odczyty, lekcje biblioteczne