Do najcenniejszych zbiorów Działu Regionalnego należą:

  • Rejestr Osiedlonych Powiatu Rzepińskiego po 1945 r.
  • Bogata dokumentacja fotograficzna powiatu słubickiego i Frankfurtu nad Odrą z początku XX wieku.
  • Kartoteka Regionalna Powiatu Słubickiego: wycinki prasowe dotyczące naszego miasta i powiatu od 1967
  • Informacje dotyczące Hitlerowskiego Karnego Obozu Pracy „Wychowawczej” w Świecku w latach 1940-1945, Protokoły Przesłuchań Świadków Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 1975 r., Alfabetyczny wykaz byłych więźniów, zdjęcia.
  • Listy, zdjęcia więźniów Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.
  • Obwieszczenia skazanych na śmierć z okresu II wojny światowej.
  • Dokumentacja Zesłanych na Sybir: zdjęcia, świadectwa, zaświadczenia, zeszyty (kserokopie).
  • Dokumentacja dotycząca działalności wybranych zakładów pracy na terenie Słubic (m.in. ZPO Komes, Spółdzielnia „SPOŁEM”).
  • Katalog Artystów Lokalnych.
  • Rycina Frankfurt an der Oder 1548 r.

Posiadamy również w swoich zbiorach:

  • przewodniki, informatory,
  • mapy, plany miast,
  • materiały i dokumenty związane z życiem społecznym (broszury i druki reklamowe, ulotki, plakaty),
  • prasę lokalną - numery archiwalne i bieżące (m.in.: Echo Słubickie, Nadodrze, Gazeta Zielonogórska, Ziemia Gorzowska, Gorzowska Gazeta Nowa, Gazeta Lubuska),
  • twórczość pisarzy regionalnych.